Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

11 Π.Μ. 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

(Σχολείο Συγγρού)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΤΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ.Σ.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

ΝΕΟΥ Δ.Σ.